Doprava – Časovka Hodonín

Dopravní omezení Hodonín a okolí 23. 6. 2016

Hodonín – dopravní omezení:

Trať závodu bude pro průjezd uzavřena od 8.00 hod do 19.00 hod.

Uzavření komunikace I / 51 v úseku Hodonín – ul.Bratislavská ( od okružní křižovatky  I/51 , II/431 , II/432 ). Uzavření místní komunikace v ulici Národní třída a Masarykové nám. Na straně Slovenské republiky bude I/51 uzavřena po město Holíč ( okružní křižovatku s místní komunikací ul. Hodonínská ).

V Hodoníně bude průjezd do ulice U Elektrárny ( MHD ) zajištěn pomocí vyhrazeného jízdního pruhu s řízením provozu pořadatelskou službou.

Datum zahájení uzavírky   :

22.6.2016 od 5:00 hod    – ul. Anenská ( parkovací plochy ), Masarykovo  nám. 5 a 6 , areál Velká

kasárna ,

23.6.2016  od 6:00 hod   –  Masarykovo nám. , ul. Anenská , Národní třída , ul. Zámecká ,

ul. Radniční , ul. Komenského a Legionářů ( parkovací plochy )

Datum ukončení uzavírky  :

23.6.2016   do   24:00 hod   – ul. Anenská ( parkovací plochy ), Masarykovo  nám.5 a 6 , areál                                                           Velká  kasárna ,

23.6.2016    do  22:00 hod –  Masarykovo nám. , ul. Anenská , Národní třída , ul. Zámecká ,

ul. Radniční , ul. Komenského a Legionářů ( parkovací plochy )

Masarykovo náměstí bude pro dopravu uzavřené ve čtvrtek 23.06.2016  od  6:00 hod  do  22:00 hod .

Důvodem je umístnění startovací plošiny, přenosové techniky, závody a doprovodný kulturní program.

Náměstí v části navazující na ulici Dobrovolského a Jánošíkovu bude průjezdné pro obyvatele ulic Jánošíkova, ul.Rybářská, ul.Koupelní, ul.Sportovní, ul.Rybářská, ul.Moravní, ul.Nábřežní, ul.Zelničky a ul.Štěpnice. Rovněž bude průjezdná pro zaměstnance podniků jež jsou v této části města. Kontrolní stanoviště obsazené pořadatelskou službou a městskou policií ( kontrola vstupu do oblasti za náměstím ) bude na ulici Dobrovolského v prostoru křižovatky ulic Dobrovolského a Legionářů.

Součástí úprav dopravního značení bude zřízení záchytného parkoviště v prostoru mezi ulicemi Smetanova, Kateřinská a Žižkova. Na ulici Žižkova bude zřízena zastávka pro kyvadlovou autobusovou dopravu. Vyznačení příjezdu na záchytné parkoviště je zajištěno rozmístněním IS11b na trase ze směru od Brna, Břeclavi a Rohatce .

Přechodné dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích v Hodoníně ( ul.Marxova, Brandlova, U Přejezdu, Žižkova, Legionářů, Masarykovo nám., Národní tř., Jánošíkova, Sportovní, Koupelní, Dobrovolského, Legionářů, Komenského, Zámecká, Miličova )  , na komunikaci I/55, I/51 ( Bratislavská, Velkomoravská ) , II/431 ( Dvořákova ), II/432 ( Měšťanská ), II/380 ( Brněnská ) a III/05532 ( Družstevní čtvrť ).

Objízdná trasa bude obousměrně vyznačena přes Sudoměřice a Skalici tj. po komunikaci I/55, I/70 a na SK II/426 Skalica do Holíče.

Červeně vyznačená trasa závodu bude dne 23. 6. 2016 od 8:00 do cca 19:00 úplně uzavřena pro veškerou dopravu. Vjezd bude umožněn pouze IZS.

Celý dopravní projekt – omezení v Hodoníně: Doprava – Hodonín

Holíč a okolí – dopravní omezení:

Červeně vyznačená trasa závodu bude dne 23. 6. 2016 od 8:00 do cca 19:00 úplně uzavřena pro veškerou dopravu. Vjezd bude umožněn pouze IZS. Pro cestu do Hodonína a Holíče využívejte objízdné trasy dle značení.

Celý dopravní projekt – omezení v Holíči a okolí: Doprava – Holíč a okolí