Doprava – Kyjov

Dopravní omezení Kyjov a okolí 25. 6. 2016 a 26. 6. 2016

Trať závodu:

Trasa závodu – Město Kyjov ( místní komunikace ), dále po silnici I/54 ve směru na Strážovice ( v protisměru po křižovatku silnic I/54 a III/0549 ), pokračování po I/54, průjezd obcí Strážovice ve směru na Archlebov, přejezd na silnice III/0549, průjezd obcí Větéřov a obcí Sobůlky na křižovatku se silnicí I/54 a zpět do Kyjova ( v protisměru ).

Trasa závodu (červeně vyznačeno v mapě) bude uzavřena a na křižovatkách a nebezpečných místech zabezpečí pořadatelé závodu provoz pomocí proškolených a řádně označených pořadatelů.

Objízdná trasa bude obousměrně vyznačena

Doprava na komunikacích v prostoru konání cyklistického závodu nebude umožněna.

Kyjov

 • Doplnění dočasné autobusové zastávky na místní komunikaci II/432 Kyjově na ul. Pod Kohoutkem a ul. Svatoborská v obou směrech.
 • Doplnění dočasné autobusové zastávky v obou směrech na komunikaci III/4301 ( směr na Bukovany ) v k.ú. Kyjov u křížení s komunikací II/432.
 • Doplnění dočasné autobusové zastávky na komunikaci II/432 Kyjově na ul. Svatoborská ve směru na Svatobořice-Mistřín.

Strážovice

 • Doplnění dočasné autobusové zastávky na komunikaci III/41924 na začátku obce ( ze směru od Stavěšic ) v obou směrech. Obratiště autobusů linkové dopravy je stanoveno na okraji obce, křížení komunikace III/41924 a místních komunikací.

Úplná uzávěra trati:

V sobotu 25.06.2016   od 13:00 hodin až do konce závodů – předpoklad 17:30 hod.

V době mezi 13:00 hod  a 14:00 hod bude povolen průjezd autobusu z AN Kyjov

 • Směr Větéřov Sobůlky 13:27   ( v protisměru trati )
 • Směr Stavěšice, Strážovice 13:33   ( v protisměru trati )
 • Linkové autobusy směr Sobůlky, Větéřov odjezd z AN 13:40 h  opustí trasu.
 • V průběhu závodu bude povolen průjezd autobusů z AN Kyjov 15:33 h  ve směru na Svatobořice-Mistřín.

V neděli  26.06.2016   od   7:15 hodin až do konce závodů – předpoklad 13:30 hod.

V době mezi   7:15 hod  a 13:30 hod bude povolen průjezd autobusu z AN Kyjov

 • Směr Větéřov Sobůlky příjezd Kyjov AN             7:37   ( v protisměru trati )
 • Směr Stavěšice, Strážovice příjezd AN Kyjov      7:33   ( v protisměru trati )
 • V průběhu závodu bude povolen průjezd autobusů z AN Kyjov 11:12 h  odjezd z AN Kyjov ve směru na Svatobořice-Mistřín.

Dopravní značky přechodného dopravního značení svým tvarem odpovídají ČSN EN 12899-1, budou v reflexním provedení v základní velikosti a jsou umístěny na sloupcích. Uchycení dopravních značek včetně podstavců je schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejníže umístěné značky byl minimálně 600 mm nad vozovkou. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení a aby byla dodržena jejich dostatečná viditelnost.

Dopravní projekt – omezení v Kyjově: Kyjov_doprava

Doprava pro fanoušky na fanzóny a záchytné parkoviště: Doprava na fanzóny