Propozice – silnice junioři/ky a ženy

Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice kategorie juniorů, juniorek a žen

Závod se koná pod záštitou ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D, hejtmana JMK – JUDr. Michala Haška, starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA, starosty města Hodonína Mgr. Milana Lúčky.

Pořadatel:      Z pověření Českého svazu cyklistiky zajišťuje po technické stránce

CK DACOM PHARMA KYJOV a město Kyjov.

www.mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz
https://www.facebook.com/MCRSRCJ2016/

Místo a termín:            Kyjov – Masarykovo náměstí,  sobota 25. 6. 2016 od 14:00 hod.
Ředitel závodu:            Vladimír Hušek, Lidická 1060, 697 01 Kyjov, tel: 607 547 937; email: ckkyjov@seznam.cz
Manažer:                   Jakub Kratochvíla, info@ckdacomkyjov.cz, 606 60 90 36
Sekretář závodu Martin Dolina, dolina.martin@post.cz,  773 093 577
Hlavní rozhodčí:            Deleguje ČSC případně SZC
Přihlášky:      Do 19. 6. 2016

Pro české závodníky a závodnice:www.cyklovysledky.cz

Pro slovenské závodníky a závodnice: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/registrace/

Přihláška musí obsahovat celé jméno závodníka, kód UCI, název klubu, číslo licence a kategorii.

Prezentace: Pátek 24. 6. 2016 od 16:00 do 18:00 hod.
V kanceláři závodu – Městské kulturní středisko Masarykovo nám. 34/3, 697 01 Kyjov
Porada:          Pátek 24. 6. 2016 v 19:00 hodin Městské kulturní středisko Masarykovo nám. 34/3, 697 01 Kyjov
Podmínka účasti: Platná licence na rok 2016.
Startovné:      Neplatí se
Startovní čísla/čipy: Závodník obdrží dvě startovní čísla na dres a čip na přední vidlici. Čip a číslo po skončení závodu vrátí v kanceláři závodu, v případě nevrácení bude účtována pokuta 100 euro, splatná na místě.
Mechanická vozidla: Čísla se vydávají na poradě 24. 6. 2016 po předložení funkcionářské licence. Pořadí mechanických vozů se stanový podle čl. S0415 a S0414 pravidel ČSC. Do konvoje budou zařazena pouze vozidla, která mají maximální výšku 1,60 m podle čl.S0337 pravidel ČSC.
Trať závodu: Start – Kyjov Masarykovo náměstí, dále po ul. Svatoborská na silnici č. 54 směr Strážovice. (Od ulice Riegrova po odbočku na Sobůlky bude silnice rozdělena, bude se jezdit v protisměru a obousměrně!). Strážovice, Věteřov, Sobůlky, Kyjov. (Rozdělená silnice) Odbočka  doleva na ul. Riegrova, doleva ul. Svatoborská, doprava ul. Čelakovského. Doprava a hned doleva na ul. Žižkova, dále doprava na ul. Dobrovské, doprava na ul. Komenského třída, začínají kostky. Masarykovo náměstí. Následuje zatáčka doprava a cílová rovinka dlouhá 150 metrů. Bude se tedy projíždět v každém okruhu městem Kyjov.

Bufet: 1. začátek obce Věteřov po vrchol kopce, 2. Kyjov ul. Žižkova, Dobrovského.
Více na: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/silnice/

Různé: Okruh bude pro veřejnou dopravu zcela uzavřen. Vjezd povolen pouze pro označená vozidla. Doporučené dopravní spojení pro fanoušky na fanzóny a záchytné parkoviště bude umístěno na webu: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/doprava/
Ceny:  Vítěz obdrží mistrovský dres, vyhlašují se vždy první tři závodníci.

Vyhlášení závodu bude na pódiu na Masarykově náměstí v Kyjově v místě startu a cíle, ihned po dojezdu prvních třech závodníků z kategorie juniorů.

Startují: 14:00 junioři                          123,6 Km – 6 okruhů
14:05 juniorky a ženy            103 Km – 5 okruhů
Ubytování a stravování: Pořadatel nezajišťuje

Seznam ubytovacích kapacit v okolí: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/ubytovani/

Předpis: Závod se koná podle pravidel cyklistiky ČSC a SZC. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č.361/2000 Sb. a jsou povinni uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
 

Lékař závodu:

MUDr. Luděk Šimeček
Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Kyjov
Antidopingová kontrola: Městské kulturní středisko Masarykovo nám. 34/3, 697 01 Kyjov,
Schválení: Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 17.5.2016  – K. Machačný